Southwest Wrap

Southwest Wrap

$9

Black beans, corn, cilantro, jalapeno, tomato, avocado & cilantro-lime cous cous on a Tomato Wrap.